Logo_afgesneden_transparant

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Wim Hof Methode Trainingen

1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops en cursussen die worden aangeboden door Het IJshof.

2. Inschrijving Inschrijving voor trainingen gebeurt via onze website of e-mail en is definitief na bevestiging van Het IJshof.

3. Betaling De betaling dient voltooid te zijn conform de aangegeven betalingstermijnen. Details van de betaling zullen worden verstrekt in de bevestiging van inschrijving.

4. Annulering door deelnemer Deelnemers kunnen tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Annulering binnen 14 dagen voor aanvang verplicht de deelnemer tot betaling van het volledige bedrag.

5. Annulering door Het IJshof behoudt zich het recht voor om een training te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen, ziekte van trainers of overmacht. Deelnemers krijgen in dat geval de optie om deel te nemen aan een latere training of restitutie van het inschrijfgeld.

6. Auteursrecht Het trainingsmateriaal is eigendom van Het IJshof en mag zonder toestemming niet worden gekopieerd, gedeeld of op andere wijze worden verspreid.

7. Aansprakelijkheid Het IJshof is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, materiële schade of andere indirecte schade die kan ontstaan tijdens of in verband met de deelname aan de trainingen.

8. Overmacht In geval van overmacht, waaronder ziekte van de trainer, natuurcatastrofes of andere onvoorziene omstandigheden, zal Het IJshof geen vergoeding verschuldigd zijn aan de deelnemers.

9. Privacy Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en ons privacybeleid, dat beschikbaar is op onze website.

10. Klachten Klachten dienen schriftelijk en binnen 14 dagen na de betreffende training ingediend te worden bij Het IJshof. Er zal een passende oplossing gezocht worden.

11. Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [locatie].

Datum van uitgave: 28-02-2024, Het IJshof, Nederland